Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Intensieve kindzorg

Chronisch en ernstig zieke kinderen hebben baat bij een verpleegkundig kinderdagverblijf. Bij Zigzag kan uw kindje gewoon kind zijn. Onze gespecialiseerde Intensieve kindzorg-verpleegkundigen geven uw kind alle (medische) zorg en aandacht en stimuleren zijn ontwikkeling. Onderzoek bevestigt het: ouders van chronisch en ernstig zieke kinderen tussen 0-4 jaar zijn erg gelukkig met opvang voor kinderen met een intensieve zorgvraag. Zoals Zigzag biedt. (Kinder)verpleegkundigen verlenen elke denkbare vorm van zorg, medicatie en therapie, variërend van monitorbewaking en beademing tot het toedienen van zuurstof. In combinatie hiermee wordt zo nodig ook fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aangeboden.

Intensieve kindzorg van Zigzag is er onder meer voor kinderen:

•  die afhankelijk zijn van extra zuurstof
•  met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
•  die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
•  met infuustherapieën
•  die afhankelijk zijn van nierdialyse.

Spelen, medicatie en therapie
Zigzag creëert een liefdevolle omgeving waar kinderen ondanks hun ziekte of aandoening gewoon kind kunnen zijn en samenspelen met gezonde kinderen. De Zigzaggroepen zijn heel gewoon, maar toch bijzonder. De sfeer is huiselijk, er wordt geschilderd en gezongen, er is een eet- en knutseltafel, een buitenplaats, een slaapkamer, een snoezelkamer en gevarieerd spelmateriaal. Maar er is ook medische apparatuur, zoals een beademingsset en bloeddruk- en saturatiemeter  in huis.
De kinderen spelen en leren in kleine groepjes, begeleid door twee of drie beroepskrachten – (kinder)verpleegkundigen en  pedagogisch medewerkers – en krijgen ondertussen de medicatie en therapie die nodig is.

Terwijl uw zieke kind bij ons in een veilige, beschermde omgeving is, kunt u zich als ouders richten op werk, gezin en ontspanning. Zo levert Zigzag een bijdrage aan de balans tussen de zorg voor uw gezin en de zorg voor uzelf. De gedeelde zorg ontlast ouders en het gezin, wat een positief effect heeft op de dagelijkse gang van zaken thuis.

Bijdrage in kosten
De kosten voor intensieve kindzorg worden betaald uit een toegekend budget Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Hiervoor dient Zigzag een indicatie aan te vragen bij uw zorgverzekeraar of via de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een verwijzing van de specialist is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze vorm van zorg.

Vervoer intensieve kindzorg
Zigzag heeft geen eigen vervoer en schakelt zo nodig speciale taxi’s in. Ook hiervoor is een indicatie noodzakelijk.  

Kinderopvang voor broertjes en zusjes
Zigzag biedt ook de mogelijkheid om reguliere kinderopvang te bieden aan broertjes en zusjes. Kinderen uit hetzelfde gezin waarvan één kind specialistische zorg nodig heeft, kunnen zo naar hetzelfde kinderdagverblijf wat een extra ontlasting voor ouders kan zijn.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg