Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Plusopvang

Kinderen met een lichte zorgvraag vallen vaak tussen wal en schip. De Plusopvang van Zigzag maakt het verschil als uw kindje nét dat beetje extra zorg, individuele aandacht en stimulering nodig heeft om zich beter te kunnen ontwikkelen. Een kind met bijvoorbeeld astma-aanvallen, kan op een regulier kinderdagverblijf vaak niet goed meekomen. Bij ons krijgt uw kind professionele zorg en aandacht van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Wij monitoren, geven medicatie en therapie en zorgen ervoor dat uw kind sterker en weerbaarder wordt.

Plusopvang bij Zigzag is er bijvoorbeeld voor kinderen:

.  met een ontwikkelingsachterstand
.  met een voedingsprobleem en/of afhankelijk van sondevoeding
.  die gekatheteriseerd moeten worden
.  die specifieke medicatie toegediend krijgen
.  die fysiotherapie en/of logopedie nodig hebben.

Spelen, medicatie en therapie
Wie binnenloopt bij Zigzag en niet weet dat de kinderen een chronische ziekte hebben, of extra zorg behoeven, valt niets bijzonders op. De sfeer is huiselijk, er wordt geschilderd en gezongen, er is een eet- en knutseltafel, een buitenplaats, een slaapkamer, een snoezelkamer en gevarieerd spelmateriaal. Aan de hand van zorgleef-plannen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. Ze spelen en leren in kleine groepjes, begeleid door twee of drie beroepskrachten, (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers en krijgen ondertussen medicatie en therapie die nodig is. Logopedie, ergotherapie en fysiotherapie kunnen plaatsvinden op de opvang.

Ook voor het thuisfront heeft Zigzag een belangrijke functie. De gedeelde zorg ontlast ouders en het gezin. Dat blijkt een positief effect te hebben op de dagelijkse gang van zaken thuis.

Bijdrage in kosten
Voor vergoeding van de extra verpleegkundige of pedagogische kosten voor Plusopvang zijn naast de toeslag van de reguliere kinderopvang aanvullende mogelijkheden via bijdragen uit de gemeente (Jeugd AWBZ) en de ziektekostenverzekering. Soms is het mogelijk de volledige zorg vergoed te krijgen via de gemeente.

Kinderopvang voor broertjes en zusjes
Zigzag biedt ook de mogelijkheid om reguliere kinderopvang te bieden aan broertjes en zusjes. Kinderen uit hetzelfde gezin waarvan één kind specialistische zorg nodig heeft, kunnen zo naar hetzelfde kinderdagverblijf wat een extra ontlasting voor ouders kan zijn.

 

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg