Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Algemene voorwaarden

Bij de overeenkomst van plaatsing ontvangt u de algemene voorwaarden. Belangrijke onderdelen zijn:

Tussentijdse wijzigingen
Uitbreiding of wijziging van dag(en) is voor de minder courante dag(en) veelal op korte termijn te realiseren. Informeert u bij de locatiemanager welke dag(en) nog ruimte (op korte termijn) bieden. Wilt u het aantal dag(en) verminderen, omdat u bijvoorbeeld minder gaat werken, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. Ook hier vragen wij een schriftelijke opzegging via de post of via de mail. Het aantal dag(en) dat uw kind het kinderdagverblijf bezoekt bedraagt minimaal 1 dag.

Beëindiging plaatsing
Voor het beëindigen van de plaatsing geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande per de eerste of de 16e  van de maand. De opzegging moet altijd schriftelijk bevestigd worden. Dit kunt u per post of mail indienen. De overeenkomst eindigt zonder dat opzegging is vereist, als het kind 4 jaar wordt.

Facturering
Rond de 10e van de maand ontvangt u per post een factuur over de desbetreffende maand (m.u.v. Zorg in natura). De betalingstermijn is 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg