Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Hoe werkt Zigzag

Zigzag is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen van 0 – 4 jaar, met vestigingen in Amsterdam (2), Hoorn en Kerkrade. Wij bieden Intensieve Kindzorg voor kinderen met een chronische of langdurige ziekte, Plusopvang voor kinderen die nét dat beetje extra zorg en aandacht nodig hebben én Reguliere Kinderopvang onder één dak. Een gekwalificeerd team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers begeleidt de kleinschalige groepen.

Vaste groep
Zigzag werkt met kleine, geïntegreerde, groepen waarin gezonde en zieke kinderen met elkaar spelen. Ieder kind krijgt de aandacht en (medische) zorg die het nodig heeft. Zo krijgt ieder kind zorg en pedagogische aandacht op maat. Veiligheid, warmte en geborgenheid vinden kinderen in hun eigen zogenaamde stamgroep. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau wordt uw kind in een vaste groep ingedeeld, met een eigen ruimte, die qua sfeer en inrichting aansluit bij hun belevingswereld. De activiteiten en het spelmateriaal in de stamgroep zijn afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind.

Op iedere groep werken een gekwalificeerde pedagogisch medewerker en (kinder)verpleegkundige samen. Daardoor kunnen kinderen met uiteenlopende opvang- en zorgbehoeften in elke stamgroep terecht. Ook als uw kind doorstroomt vanuit de verpleegkundige naar de reguliere opvang blijft het op de vertrouwde plek in de vaste groep. En omdat wij deze unieke combinatieopvang bieden kunnen ook gezonde broertjes en zusjes bij Zigzag terecht.

Kennismaken
Om een idee te krijgen van de sfeer, de andere kinderen en de medewerkers nodigen wij u uit om eens een kijkje te komen nemen op één van onze locaties. Om voldoende tijd te hebben om u rond te leiden en uw vragen te beantwoorden, kunt u het best een afspraak maken met de locatiemanager van de desbetreffende vestiging.

Dagritme
Een duidelijke structuur geeft kinderen houvast en veiligheid. In de praktijk wordt met de dagindeling uiteraard rekening gehouden met de individuele behoefte van een kind. De kinderen komen tussen 7.30 uur en 9.30 uur binnen. Om 9.30 uur eten we samen fruit. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele diëten. Voor en na de lunch is er tijd voor individuele activiteiten, vrij spel of een groepsactiviteit. Bij mooi weer spelen we buiten of gaan we op stap. Na de lunch gaan veel kinderen slapen. Om 15.00 uur zitten we nog even samen aan tafel voor een cracker en drinken. Vanaf 16.00 uur worden de eerste kinderen weer opgehaald.

Contact met ouders
Als een kind bij Zigzag wordt opgevangen, dragen ouders een deel van de verantwoordelijkheid over. Goed contact tussen ouders en de Zigzag-medewerkers is dan ook erg belangrijk. Ouders moeten hun kind met een goed gevoel en een gerust hart kunnen achterlaten. 

Bij het brengen en ophalen van het kind is er een mondelinge overdracht. Daarnaast noteren wij – en de ouders – in een persoonlijk schriftje bijzonderheden of aandachtspunten. Gemiddeld twee keer per jaar is er een oudergesprek. Dan staan we uitgebreid stil bij de ontwikkeling van het kind en zijn of haar plek in de groep. Twee keer per jaar organiseert Zigzag een ouderavond.

Visie en beleidsplan
Zigzag biedt kwalitatief hoogwaardige gespecialiseerde kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan hebben wij onze visie uitgebreid beschreven. Wij gaan er vanuit dat ieder kind de drang heeft zich te ontwikkelen en dat doet op zijn eigen manier. Kinderen die bij Zigzag worden opgevangen hebben vaak veel meegemaakt, denk aan ziekenhuisopnames en vervelende ingrepen. Wij besteden hier desgewenst extra aandacht aan door verwerkingsgericht spel.

Wilt u alles nog eens rustig nalezen? Blader dan door de uitgebreide ouderbrochure

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg