Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Klachten en meldcode

Klachtenprocedure
Zigzag staat voor deskundige, hoogwaardige en gespecialiseerde opvang. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Maar soms is dat niet voldoende.

Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers.

Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de locatiemanager of de directie zich erover buigen. Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht melden bij het Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Als u hiervoor kiest, zal een onafhankelijke medewerker van het klachtenloket uw klacht bekijken. Deze zal proberen uw klacht op te lossen via bemiddeling tussen u en Zigzag. Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie (uw klacht wordt dan een geschil) moet u een bepaalde procedure volgen, lees daarover op de site van De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Van uw klacht een geschil maken, brengt bepaalde voordelen met zich mee. Zo komt er een onafhankelijke uitspraak, die duidelijkheid schept voor u en de opvang. Zigzag is aangesloten bij De Geschillencommissie en daardoor zal de uitspraak bindend zijn voor beide partijen. Dit is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook in het belang van de andere kinderen op Zigzag.

Hiernaast moet Zigzag, zoals iedere zorginstelling, ook voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wkkgz. Zigzag heeft zich daarom aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Heeft u een klacht die specifiek gaat over de zorg op Zigzag dan kunt u een klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl). Zij doen onafhankelijke, bindende uitspraken.

Meldcode
Zigzag hanteert, voor de veiligheid van de kinderen, de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe professionals zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten of hulpverleners moeten omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg