Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is heel belangrijk voor ons.
Wij werken dagelijks aan de optimalisering van onze dienstverlening. Daarbij is uw ervaring met ons van groot belang. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om aan te geven of en in welke mate u tevreden bent over de dienstverlening en de dagelijkse gang van zaken bij Zigzag. Wij stellen het op prijs van u te horen hoe u denkt over de manier van werken op de groep en vanuit de kantoororganisatie.

Evaluatiemomenten
In principe wordt twee keer per jaar een evaluatie gehouden met ouders over het welzijn van hun kind op de groep. Dit gebeurt bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, ondersteund door een evaluatieformulier. Hierop kunt u bijvoorbeeld aangeven of u het idee hebt dat uw kind zich prettig voelt op de groep en of de zorg en de communicatie naar tevredenheid verlopen.

Eenmaal in de twee jaar vragen wij ook uw medewerking aan een onafhankelijk online Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO). Hierbij kunt u uw mening geven over allerlei zaken waar u bij Zigzag mee te maken heeft. Van netheid, hygiëne en veiligheid, tot de (verpleegkundige) en het pedagogisch klimaat en de zakelijke dienstverlening.

Wanneer de opvang bij Zigzag wordt beëindigd, verzoeken wij u tenslotte het ‘einde opvang’-evaluatieformulier in te vullen.

Wat doen we met de uitkomsten?
Al deze gegevens die u ons verstrekt helpen mee bij het verbeteren van onze dienstvelening.
De evaluatieformulieren worden door de locatiemanager besproken met de pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen van de groep.

De uitkomsten van het KTO geven een beeld over de gehele organisatie. Kritische punten worden nader onderzocht. Dit wordt in het algemeen en per locatie bekeken. Zo nodig worden op individuele locaties verbeteracties ingezet. Het KTO bevat ook altijd open vragen waar u nadere uitleg kunt geven of opmerkingen kunt maken. De antwoorden op de open vragen worden gesorteerd per locatie en besproken door de locatiemanager met het team. Ook hierop worden zo nodig verbeteracties ingezet.

Uw mening telt
Uw mening telt en het is ook belangrijk dat u uw mening geeft, om een zo goed mogelijke dienstverlening aan u en uw kind te kunnen bieden. Ook als u helemaal tevreden bent is het fijn om dat te weten, zeker voor onze medewerkers!

De meest recente rapportage van het Klant Tevredenheid Onderzoek kunt u hier downloaden.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg