Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit en behartigt de belangen van ouders van kinderen die naar kinderdagverblijf Zigzag gaan. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie en het bestuur van Zigzag.

Dat betreft onder andere advies en informatie over:
• het beleid, zoals het bieden van verantwoorde kinderopvang
• voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• klachten en klachtenregeling
• de kosten van de kinderopvang.

Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie. Hierin staat de praktische werkwijze van de commissie beschreven, zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden.

Klachtenkamer oudercommissie
Het doel van de klachtenkamer is om de oudercommissies de gelegenheid te bieden vragen te stellen of een klacht in te dienen die behandeld moet worden volgens een vastgesteld reglement. De klachtenkamer is bedoeld voor zowel centrale- als decentrale oudercommissies van de organisatie. Een klacht dient schriftelijk, samen met het reglement van de OC, ingediend te worden. 

Zelf deelnemen?
Benoeming geschiedt voor een periode van 2 jaar. Een eis van het lidmaatschap is wel dat er een binding is met Kinderdagverblijf Zigzag, wat er op neerkomt dat minimaal 1 kind van het lid geplaatst moet zijn op Kinderdagverblijf Zigzag.  Mocht u zelf interesse hebben om deel te nemen aan de oudercommissie, laat dit dan weten op ons e-mailadres: oudercommissie@zigzagzorg.nl of spreek een van de oudercommissieleden erop aan.

Wij zoeken ouders die:
• mee willen praten en beslissen
• de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
• willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
• hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kindercentrum
• minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg