Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Pedagogisch beleid

Wij gaan er vanuit dat ieder kind de drang heeft zich te ontwikkelen en dat doet op zijn eigen manier. Veel kinderen die bij Zigzag worden opgevangen hebben vaak al veel meegemaakt – ziekenhuisopnames, vervelende ingrepen, pijn. Dat betekent dat we extra aandacht geven aan de pedagogische aanpak en werkwijze. Onze visie staat uitgebreid beschreven in het Pedagogisch Beleidsplan, dat ter inzage ligt op elke locatie en dat u hier kunt lezen. Naast het beleidsplan hanteert elke locatie afzonderlijk een Pedagogisch Werkplan.

Uitgangspunten pedagogisch beleid
In de eerste vier levensjaren van een kind wordt de basis gelegd voor hun persoonlijkheid. Kinderen willen graag alles om zich heen ontdekken en onderzoeken. Dat is een natuurlijke behoefte. Zo wordt de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen ook bevorderd. In de veilige en stimulerende omgeving van ons kinderdagverblijf gebeurt dat als vanzelfsprekend.

Zigzag is geinspireert door de methodiek van Emmi Pikler. Het belangrijkste element hierin is bewegingsvrijheid. Kinderen mogen tijdens speelmomenten de hele groep verkennen, zij krijgen alle ruimte te leren rollen, tijgeren en kruipen. 
Daarnaast hecht ‘Emmi Pikler’ veel waarde aan een zorgvuldige, aandachtige fysieke verzorging van het kleine kind, omdat dit het kind een gevoel van veiligheid geeft wanneer het de volle aandacht krijgt en het steeds weer wordt verteld wat er gaat gebeuren tijdens het verzorgmoment.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg