Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen voor intensieve kindzorg
De opvang van uw kind wordt volledig vergoed vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet) of de WLZ  (Wet Langdurige Zorg), bij de indicatie ‘intensieve kindzorg’, dit is afhankelijk van de grondslag. De verpleegkundige van Zigzag stelt indicatie samen met eventuele andere zorgverleners die betrokken zijn. Verwijzing van de (kinder) arts is noodzakelijk. Zigzag kan u helpen bij het vinden van de juiste route. De zorg wordt altijd in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) geïndiceerd. Soms is het noodzakelijk om de financiering om te zetten van ZIN naar een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Vergoedingen voor Plusopvang
Kinderen die niet onder de intensieve kindzorg vallen kunnen gebruik maken van de Plusopvang. Kinderen worden opgevangen op basis van de Wet Reguliere Kinderopvang, een Sociaal Medische Indicatie of indicatie dagbesteding van uit de Jeugdwet. Voor de nodige verpleegkundige zorg in het kader van de ZVW (Zorgverzkeringswet) stelt de verpleegkundige van Zigzag een indicatie. Voor de zorg of dagbesteding die valt onder de aanspraak van de Jeugdwet kunt u zich melden bij het wijk- of gebiedsteam in uw wijk. Bij welk loket u moet zijn hangt af van de zorgvraag. Zigzag kan u helpen bij het vinden van de juiste route. De zorg wordt altijd in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) geïndiceerd. Soms is het noodzakelijk om de financiering om te zetten van ZIN naar een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Reguliere Kinderopvang
Om gebruik te kunnen maken van de kinderopvangvergoeding dienen beide ouders te werken. Soms is het mogelijk om in bepaalde situaties een Sociaal Medische Indicatie (SMI) aan te vragen bij de gemeente.

Zigzag hanteert voor de reguliere opvangplekken de volgende tarieven:

Locatie ZigzagTarief/uurRegisternummer
Amsterdam West€ 6,89199671667
Amsterdam Zuid€ 6,89180247827
Hoorn€ 6,89150819857
Limburg Zuid€ 6,89119884811

Voor meer informatie en onze registratienummers download het document tarieven kinderopvang Zigzag 2015

Toeslag berekenen
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2016 kunt krijgen, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Kinderopvangtoeslag
Vanaf 1 december 2013 kunnen de belastingteruggaven en toeslagen nog maar op één rekeningnummer per belastingplichtige uitgekeerd worden. Houdt u hier rekening mee.

 

 

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg