Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Kinderopvang met zorg

Op het eerste gezicht lijkt Zigzag een gewoon, standaard kinderdagverblijf: veel speelgoed, veel kleur en lief spelende kinderen. En toch is Zigzag bijzonder. Want als Verpleegkundig en Gespecialiseerde kindzorg vangen wij kinderen op met een (chronische) ziekte of beperking en kinderen die net even extra zorg en aandacht nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen(Kinder)verpleegkundigen verlenen elke denkbare vorm van zorg, medicatie en therapie, variërend van monitorbewaking en beademing tot het toedienen van zuurstof. In combinatie hiermee wordt zo nodig ook fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aangeboden. In overleg bieden wij ook zorg thuis.

Onderzoek bevestigt positieve invloed op ontwikkeling
In 2013 vierde Zigzag haar tiende verjaardag. Het tweede lustrum was reden voor een grootschalig onderzoek onder ouders, artsen en verwijzers naar de betekenis van het verpleegkundig kinderdagverblijf  voor zieke kinderen en het effect van de zorg op de ontwikkeling van de kinderen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de zorg die deze gespecialiseerde kinderopvang verleent, bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen met een aandoening. Dit wordt onderschreven door maar liefst 96 procent van de verwijzers.

Actief doorverwijzen aanbevolen
Als u als (kinder)arts of maatschappelijk werker te maken heeft met ouders en hun (chronisch) zieke kind, kunt u eenvoudig de mogelijkheid tot doorverwijzing naar verpleegkundig kinderdagverblijf benutten. Bij Zigzag stimuleert het gespecialiseerde team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen met een aandoening; zij spelen met elkaar en leren van elkaar en krijgen ondertussen alle zorg en aandacht die zij nodig hebben.

Wilt u deze informatie nog eens rustig nalezen? Download dan [link naar nieuwe folder]

Op de hoogte blijven van Zigzag? Kijk onder Zigzag-nieuws en ontvang jaarlijks onze nieuwsbrief.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg