Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Kwaliteitszorg

Zigzag werkt voortdurend aan haar kwaliteit en professionaliteit en is ISO gecertificeerd.  Zigzag kan zorg leveren via verschillende verzekeraars en gemeenten, in de vorm van Zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget.

Zigzag is mede-initiatiefnemer en als bestuurslid actief betrokken bij de brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK). In deze in 2011 tot stand gekomen organisatie is een aantal kleinschalige, zelfstandige verpleegkundig kinderdagverblijven verenigd om de belangen te behartigen van dit bijzondere type kinderopvang en van de kinderen die er gebruik van maken. 

Zigzag voldoet aan de zorgbrede Governancecode 2017 en levert ‘verantwoorde zorg’. Hieronder verstaan wij cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. De cliënt staat bij ons voorop. ‘Goede’ zorg, aandacht voor het kind en de ouder en een omgeving waar een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Veiligheid is een basisvoorwaarde. Een kind kan zich pas goed ontwikkelen als de omgeving, verzorging en verpleegkundige zorg op een veilige manier wordt aangeboden.

Zigzag biedt efficiënte en doelmatige geclusterde zorg. Naast de verpleegkundige zorg en pedagogische begeleiding wordt op het kinderdagverblijf ook fysiotherapie, logopedie en ergotherapie aangeboden.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg