Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Specialisatie

Zigzag biedt verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg  voor kinderen van 0 – 4 jaar, met 2 vestigingen in Amsterdam en 1 vestiging in Hoorn. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige dagopvang voor elk kind dat intensieve zorg  of een beetje meer aandacht nodig heeft. Een gekwalificeerd team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers begeleidt de kleinschalige groepen.
In overleg bieden wij ook zorg aan huis.

Zigzag is er onder meer voor kinderen
•  die afhankelijk zijn van extra zuurstof
•  met epilepsie (moeilijk instelbaar op medicatie)
•  die permanente of intermitterende monitoring nodig hebben
•  met infuustherapieën
•  die afhankelijk zijn van nierdialyse
•  met (ontregelde) diabetes
•  met een voedingsprobleem
en ook voor kinderen met bijvoorbeeld astma, die niet mee kunnen komen op een gewoon kinderdagverblijf. 

Chronisch en langdurig zieke kinderen vormen een aparte en kwetsbare zorggroep. Zij kunnen niet altijd naar een reguliere vorm van opvang of naar een Kinderdagcentrum (KDC). Zigzag biedt de zorg en voorzieningen die voor deze kinderen noodzakelijk zijn om op te groeien tot een zelfstandig individu. Verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers geven het zieke kind gerichte stimulatie die het nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

Gedeelde zorg ontlast ouders
Voor ouders betekent Zigzag een hele zorg minder. Terwijl hun zieke kind bij Zigzag in een veilige, beschermde omgeving is, kunnen zij zich richten op werk, gezin en ontspanning. De gedeelde zorg ontlast ouders en het gezin, wat een positief effect heeft op de dagelijkse gang van zaken thuis.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg