Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Verwijzingsprocedure

De verwijzing naar de gespecialiseerde opvang van Zigzag gebeurt vanuit uiteenlopende disciplines en instanties, zoals:

• artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, artsen van OKT’s, revalidatieartsen;

• therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten;

• paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen;

• reguliere kinderopvang;

• instellingen: MEE, Centrum Jeugd en Gezin, ziekenhuizen.

Door middel van brochures, Nieuwsbrieven en persoonlijke presentaties stelt Zigzag verwijzende instanties op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen binnen de  verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg. Wanneer u als verwijzer wilt overleggen over een eventuele plaatsing van een kind bij Zigzag, verzoeken wij u per mail of telefonisch contact op te nemen met het hoofdkantoor in Amsterdam.

Voordat een kind geplaatst  kan worden op Zigzag zal er eerst uitgebreid informatie uitwisseling en overleg plaatsvinden met de behandelend arts(en) en/of instellingen waar het kind bekend is. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Zo kan de zorg volledig afgestemd worden op de wensen en behoeften van het kind en van de ouders. Nadat Zigzag volledig op de hoogte is van de medische en de gezinssituatie van het kind, wordt een indicatieaanvraag opgesteld. 

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg