Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Brancheorganisaties

De Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) is opgericht op 28 april 2011. Het initiatief tot oprichting is mede genomen naar aanleiding van het advies van de Commissie Bekostiging Intensieve Kindzorg (BIKZ). De VGVK is de brancheorganisatie van de aanbieders van intensieve verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze kindzorg kent drie vormen: thuiszorg, dagopvang en 24 uurs-zorg.

De branchevereniging van voorzieningen voor intensieve kindzorg maakt zich sterk voor de aangesloten leden met de overtuiging dat de aandacht voor kwaliteit ten goede komt aan de kinderen en ouder(s) van de bij de VGVK aangesloten instellingen. De markt is sterk in beweging. De vraag neemt sterk toe. De groei aan de aanbodzijde zal navenant zijn.

De VGVK wil zich als brancheorganisatie sterk maken voor gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland. De leden van de VGVK bepalen gezamenlijk de koers om de belangen van de aangesloten organisaties zo goed mogelijk te behartigen. Dit in belang van de organisaties zelf, voor de kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben en voor de ouders van deze kinderen.

Commissie Kindzorg
Zigzag is aangesloten bij de Commissie Kindzorg, een platform rondom de zorg voor het in de ontwikkeling bedreigde jonge kind van -9 maanden tot 6 jaar. Bij de Commissie Kindzorg zijn instellingen aangesloten die voor het jonge kind belangrijke expertisegebieden vertegenwoordigen in Amsterdam. De focus van de instellingen is medisch, paramedisch, psychosociaal, psychotherapeutisch, psychiatrisch of gecombineerd.

De commissie spant zich in voor brede en samenhangende zorg voor kinderen van -9 maanden tot 6 jaar. Dit doet zij door middel van intersectoraal overleg en samenwerking, zowel op het gebied van speciale zorgvoorzieningen als op het gebied van reguliere voorzieningen als onderwijs en kinderopvang. De Commissie Kindzorg komt vier keer per jaar bijeen. Tijdens commissiebijeenkomsten is er ook ruimte voor themapresentaties/-besprekingen.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg