Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Historie

Zigzagzorg is in 2003 opgericht door Petra de Jong, Ingrid Keemink en Petra Bakker, gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en pedagoge, die na een loopbaan in de reguliere zorg als pioniers startten met een verpleegkundig kinderdagverblijf. Petra Bakker heeft in 2016 afscheid genomen en is haar eigen weg gaan volgen.

Het idee voor een gespecialiseerd kinderdagverblijf werd geboren toen zij in hun dagelijks werk in het ziekenhuis werden geconfronteerd met kinderen die vanwege hun ziekte of aandoening niet op de reguliere kinderopvang terecht konden. Inmiddels zijn er drie vestigingen, in Amsterdam (2), Hoorn (1) waar op jaarbasis meer dan zestig kinderen worden opgevangen.

Zigzag bleek al snel een wezenlijke functie te vervullen voor zowel kinderen als hun ouders die vaak alleen staan voor de opvang, de zorg en de verzorging van hun zieke kind en daardoor een extra zware last op hun schouders dragen.

In 2008 werd Zigzag onderscheiden als ‘Beste Verpleegafdelingvan Nederland’. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan initieerden de oprichters van Zigzag in dat jaar een landelijk onderzoek bij instellingen voor verpleegkundige kinderopvang over de ervaringen van medici, ouders en kinderen met deze kleinschalige gespecialiseerde dagopvang.

De resultaten van het onderzoek waren helder: “een verpleegkundig kinderdagverblijf is nuttig en noodzakelijk”. Zieke kinderen worden er beter van, ouders kunnen weer van betekenis zijn voor de maatschappij en deze situatie draagt bij aan een beter welzijn. Bij het tienjarig jubileum in 2013 werd dit onderzoek uitgebreider herhaald en waren de resultaten nog veelzeggender.  

 Zigzag stond aan de wieg van de brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), die in 2012 is opgericht.  

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg