Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Missie en zorgvisie

kernwaardenOnze missie: Zorg voor een kindgericht leven
Zigzag streeft naar voortdurende verbetering van de zorg aan zieke kinderen en de ouder(s). Wij willen zieke kinderen zo goed mogelijk in staat stellen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Daarnaast stimuleren wij het gezin een zo onafhankelijk mogelijk leven te leiden en ze daarbij zoveel mogelijk zelf laten kiezen hoe ze hun leven willen inrichten. Recht op leven geeft recht op zorg.

Onze zorgvisie: Gewoon, maar toch bijzonder!
Wij willen gezien worden als een innovatieve kwaliteitsorganisatie met een uitstekende reputatie en een krachtig netwerk. Zigzag staat voor kleinschalige, zelfsturende, vestigingen waar betrokkenheid, zorgvuldigheid, ambitie en professionaliteit de kernwaarden zijn. De zorgvisie en de kernwaarden worden bij elk contact met het kind bewaakt. Zeker als kinderen afhankelijk zijn van onze zorg, vereist dit een goede vraag‐ en luisterhouding bij onze professionele medewerkers.

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg