Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Organisatie

Zigzagzorg BV is in 2003 door drie particuliere initiatiefnemers als onderneming gestart. In 2016 heeft 1 directielid afscheid genomen en zijn er nu nog 2 directieleden. Momenteel zijn er vestigingen in Amsterdam (2) en Hoorn (1). Om de continuïteit te waarborgen van activiteiten, financiën en juridische rechtspositie van de afzonderlijke vestigingen, zijn deze in afzonderlijke vennootschappen ondergebracht. De overkoepelende Stichting Zigzagzorg is in het leven geroepen om fondsen te werven voor activiteiten en middelen die niet uit het reguliere verzorgingsbudget kunnen worden bekostigd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Specialisatie
Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde Kindzorg, biedt de voorwaarden, de zorg en de voorzieningen voor chronisch en langdurig zieke kinderen en voor kinderen die net een beetje extra zorg en aandacht nodig hebben om op te groeien tot een zelfstandig individu. Verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers geven het kind gerichte stimulatie die het nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. 

Financiering / bedrijfsvoering Zigzag
Momenteel wordt de zorg hoofdzakelijk betaald uit Zorg in Natura en het Persoonsgebonden Budget (PGB) van het kind. Een transparante bedrijfsvoering is in de zorg van essentieel belang. Er is een zorgvuldig bijgehouden boekhouding en ieder jaar wordt door een onafhankelijke accountant de controle uitgevoerd. Ieder jaar worden de jaarcijfers en het directieverslag ingeleverd bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) jaarverslagen zorg.

Zigzag voldoet aan de zorgbrede governancecode 2017. Zigzag ‘levert verantwoorde zorg’. Hieronder verstaan wij cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg. De cliënt staat bij ons voorop. ‘Goede’ zorg, aandacht voor het kind en de ouder en een omgeving waar een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Veiligheid is een basisvoorwaarde. Een kind kan zich pas goed ontwikkelen als de omgeving, verzorging en verpleegkundige zorg op een veilige manier wordt aangeboden.

Zigzag biedt geclusterde zorg. Geclusterde zorg houdt in dat er naast verpleegkundige zorg en pedagogische begeleiding ook aandacht is voor fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Dit betekent dat de zorg efficiënt en doelmatig kan worden ingezet. Hierdoor blijft de zorg betaalbaar. 

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg