Gewoon bijzonder voor uw kind!       (020) 49 41 296 Interesse?

volledige site

Bekijk de volledige site op tablet of desktop

Gewoon bijzonder voor uw kind! 
   (020) 49 41 296 Aanmelden

Stichting Zigzagzorg

De overkoepelende Stichting Zigzagzorg is in het leven geroepen om fondsen te werven voor activiteiten en middelen die niet uit het reguliere verzorgingsbudget kunnen worden bekostigd. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Stichting Zigzagzorg benadert pro-actief partners, goede doelen organisaties en particulieren voor subsidies en/of schenkingen en donaties waarmee activiteiten en middelen kunnen worden gefinancierd ten behoeve van de Zigzag-cliënten. Het gaat uitsluitend om concrete zaken, op basis van een begroting c.q. offerte, die niet (geheel) bekostigd kunnen worden uit het reguliere verzorgingsbudget dat Zigzag ter beschikking gesteld krijgt.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

• inzet Dichterbij-Clowns ter ondersteuning van de therapie

• aangepast meubilair

• aangepaste speeltoestellen

• inventaris voor buitenspeelplaatsen

 • jaarlijkse groepsuitjes voor de kinderen

• zomerfeest voor ouders en kinderen

• cadeaus voor feestdagen, zoals Sinterklaas

• inventaris en inrichting van een zogenaamde Snoezelkamer.

Wilt u of uw organisatie ook een bijdrage leveren? Belt u ons dan gerust of u stuurt  een email naar info@zigzagzorg.nl

onderschrift

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg

privacyverklaring - cookies

 

onderschrift (mobiel)

©Zigzag, verpleegkundige en gespecialiseerde kindzorg